De vrijwillige ouderbijdrage - Bijles Bommelerwaard

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is bedoeld om activiteiten buiten de lesactiviteiten te kunnen organiseren voor de kinderen.

  • Extra schoolactiviteiten
  • 3-daagse groep 7
  • Schoolkamp groep 8
Voor deze extra activiteiten ontvangen wij geen (volledige) vergoeding vanuit het Ministerie of de Gemeente.

Het betalen van deze bijdrage is vrijwillig.
Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van kinderen van deelname aan activiteiten. 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work