Aanmelden voor onze BSO


Sinds dit schooljaar werken wij samen met KindeRdam om ons door te ontwikkelen naar een Integraal Kind Centrum (IKC). Op maandag 16 januari 2023 heeft KindeRdam de buitenschoolse opvang (BSO) bij ons op school zijn deuren geopend.

Indien u uw kind(eren) wilt aanmelden voor de BSO van KindeRdam op de Albert Schweitzer, dan kunt u dit doen via deze link

Contactgegevens BSO

e-mail: albertschweitzerbso@kinderdam.nl

T: 06-44081076