Vrijwillige Ouderbijdrage

Ieder schooljaar vragen wij aan de ouders van de kinderen van de Albert Schweitzerschool een vrijwillige ouderbijdrage. Naast de reguliere lessen op school organiseren wij, samen met de Oudercommissie, allerlei extra activiteiten zoals uitstapjes, festiviteiten en sportdagen. Op deze manier bieden wij de kinderen een uitgebreider en gevarieerder lesprogramma.

Deze extra activiteiten kosten geld, dat door alle ouders van de kinderen op school bijeen wordt gebracht door middel van een vrijwillige ouderbijdrage. Voor deze extra activiteiten ontvangen wij geen vergoeding vanuit het Ministerie of de Gemeente. In samenspraak met de Medezeggenschapsraad wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.

Is de Vrijwillige Ouderbijdrage verplicht?

Nee, de ouderbijdrage is vrijwillig en daarmee niet verplicht. Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt ook niet tot uitsluiting van kinderen van deelname aan activiteiten.

Echter, bij onvoldoende inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage kan het financieel niet haalbaar zijn om bepaalde activiteiten te organiseren. Hierover wordt u dan geïnformeerd.

Extra activiteiten

Met de vrijwillige ouderbijdrage bekostigen wij de volgende activiteiten voor de kinderen op onze school:

 • Activiteiten tijdens de Kinderboekenweek en Nationale Voorleesdagen
 • Het Sinterklaasfeest
 • Het Kerstfeest
 • Het Carnavalsfeest
 • Het Paasfeest
 • De sportmiddagen, Koningsspelen en Lekker Fit! week
 • Ouderbijeenkomsten en ouderactiviteiten
 • Budget voor activiteiten van de leerlingenraad
 • Gezonde snacks tijdens de Avond-4-daagse
 • Activiteiten tijdens juffen- en meestersdag
 • Schoolreis voor groep 1 t/m 7
  (voor groep 8 wordt dit bedrag verrekend met de kampbijdrage)
 • Extra activiteiten en materialen tijdens de thema’s
 • Musical groep 2 (incl. huur theater)
 • Musical en afscheidsavond groep 8 (incl. huur theater)
 • Parkeerkosten ouders bij excursies
 • Klassenbudget per groep (voor extra activiteiten)
 • Solidariteitsfonds

Vrijwillige Ouderbijdrage 2024-2025

Met instemming van de Medezeggenschapsraad vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van
€ 67,50 per kind voor het schooljaar 2024-2025. Voor kinderen die een deel van het jaar op school zitten, wordt een evenredig deel van het bedrag gevraagd, afhankelijk van de periode waarin zij op school zitten.

 • Instroom tot en met 18 december: € 67,50
 • Instroom tussen 19 december en 15 mei: € 55
 • Instroom tussen 16 mei en 30 juni: € 15

Driedaagse groep 7

Om de driedaagse van groep 7 te kunnen organiseren vragen wij aan de betreffende ouders een extra vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00.

Schoolkamp groep 8

Om het kamp van groep 8 te kunnen organiseren vragen wij, aan de betreffende ouders, een extra vrijwillige ouderbijdrage van € 110,00. Indien de ouders de algemene vrijwillige ouderbijdrage hebben voldaan, ontvangen zij een korting van € 30,00, omdat groep 8 niet op schoolreis gaat.