Missie, visie, strategie | Picture it - Visual consultancyOnze missie is: Ontwikkelen in harmonie!

Onze missie (waar we voor staan) is: Ontwikkelen in harmonie! Het is onze missie om in samenspraak met de kinderen en hun verzorgers/ouders een waardevolle rol te spelen in de totale ontwikkeling naar volwaardige en gelukkige deelnemers aan onze maatschappij. In een goede balans willen we begeleiden, sturen en corrigeren, met aandacht voor de ontwikkeling op cognitieve, creatieve, muzikale en motorische aspecten:
De Albert Schweitzerschool, waar jij en ik samen groeien!

Wij werken vanuit de kernwaarden van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs: vertrouwen, verantwoordelijkheid, verbondenheid, zorg, hoop, verwondering, respect en gerechtigheid.Waar wij ook voor staan:

 • Een veilige (leer)omgeving voor alle kinderen, ouders/verzorgers, medewerkers en andere betrokkenen bij de school.
 • Een ambitieus en bevlogen team van medewerkers dat, met hart voor de kinderen, streeft naar optimale resultaten.

​Visie (waar we voor gaan)

 • We hebben hoge verwachtingen van alle kinderen, van groep 1 t/m groep 8, en streven naar optimale resultaten op alle gebieden: cognitief, sociaal, creatief, muzikaal en motorisch.
 • De driehoek tussen het kind, de ouders en school vinden wij erg belangrijk. We hebben elkaar immers nodig om ervoor te zorgen dat het kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt.
  1) Het kind als mederegisseur van zijn/haar eigen ontwikkelproces. Kinderen kunnen doorgaans goed aangeven wat ze willen leren, hoe ze zich willen gedragen en hoe ze denken dat dit hen gaat lukken. Ieder kind wil grip hebben op zijn eigen ontwikkeling.
  2) U, als ouders, in de rol van ervaringsdeskundige. U kent uw kind het best en het langst. U ziet uw kind in uiteenlopende situaties in het gezin en daarbuiten, zoals: thuis, achter de computer, voor de tv, bij familie, met andere kinderen buiten, op de voetbalclub. U bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind.
  3) De school in de rol als onderwijsprofessional. Wij kennen uw kind het beste als leerling. We zien uw kind in uiteenlopende situaties op school, zoals: tijdens de instructiemomenten en het zelfstandig werken bij taal, rekenen, spelling, lezen, schrijven, wereldoriëntatie of bij gym en buiten spelen.
 • We gaan voor een veelzijdig onderwijsprogramma met uitdagende elementen, waardoor kinderen hun eigen talenten en interesses kunnen ontdekken. Deze elementen zijn fundamenteel voor het zelfvertrouwen, stimuleren de intrinsieke motivatie en bevorderen de resultaten.
 • We gaan vanaf groep 3 voor onderwijs volgens het leerstofjaarklassensysteem (kinderen van dezelfde leeftijd in één groep) waarbinnen de kinderen zich langs hun eigen ontwikkellijn kunnen en mogen ontplooien. Binnen dit systeem is daarom ruimte voor differentiatie in de lesstof en verschillen in leerstrategie (dit is de wijze waarop een kind leert). We zoeken naar een goed evenwicht tussen de (steeds groter wordende) eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en de begeleidende rol van de leerkracht.
 • We gaan voor onderwijs dat we door een continu en kritisch proces van vernieuwing in relatie willen houden met de moderne maatschappij.


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT