Privacy

Onder de persoonsgegevens die wij verwerken, vallen ook de gegevens over uw kind(eren) en gegevens over u. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot diegenen die daar voor de uitvoering van hun werkzaamheden toegang toe moeten hebben en op verschillende manieren beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang.

Als onderdeel van de AVG dienen wij uw toestemming ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren) adequaat te registreren. Wij vragen de ouders/verzorgers bij aanmelding van hun kind en aan het begin van ieder schooljaar om op het toestemmingsverklaringsformulier aan te geven wat zij willen. Wij plaatsen dus niet zomaar foto’s van onze kinderen op de website en in de schoolgids.

De gegevens die door de ouders/verzorgers (voogden) aan de school verstrekt worden en de resultaten van testen en toetsen van de kinderen worden door de school gebruikt om twee redenen en wel:

  • School-administratieve redenen. De school is verplicht om een leerlingenadministratie te voeren. Deze gegevensverzameling valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

  • Leerlingbegeleiding. De door de leerling behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de leerlingen. Ook deze administratie is vrij van meldingsplicht door het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

    Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in een database die de gegevens verwerkt tot statische informatie ten behoeve van de evaluatie van het onderwijskundig beleid van de school en het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dit vindt plaats in de Onderwijsmonitor PO/VO gemeente Rotterdam. De onderwijsmonitor levert uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie en de daaraan ten grondslag liggende database die is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens

    Voor vragen over privacy kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming van de RVKO. Te bereiken via ons algemene telefoonnummer 010 – 4537500 of per e-mail: fg@rvko.nl