De inzet van onze leerlingenraad 'Lighthouse kids' is bedoeld om leerlingen actief betrokken te maken bij de school. De naam 'Lighthouse kids' is geïnspireerd vanuit The Leader in Me. Leerlingen, hele groepen, worden op deze manier gehoord in de school. De leerlingen weten wat er speelt op school, organiseren eventuele activiteiten en kunnen hun talenten laten zien.

Onderwerpen

 • ​Advies geven aan de school over regels, speelplaats, kwaliteitsvragenlijsten, etc...
 • Ideeënbus (hierin kunnen leerlingen ideeën achterlaten voor de leerlingenraad).

Samenstelling

 • Eén leerling uit iedere groep (5 t/m 8)
 • Medewerker Educatief Partnerschap
 • Directielid

De leerlingenraad vergadert vijf keer per schooljaar. Na afloop van de vergadering zorgt de leerlingenraad ervoor dat alles wat er besproken is, ook in de groepen terecht komt in een klassenvergadering. Zo houden leerlingen elkaar op de hoogte en dit zorgt ervoor dat iedereen betrokken is.

Vergaderdata 2023-2024

 • Woensdag 20 september 2023
 • Woensdag 22 november 2023
 • Woensdag 31 januari 2024
 • Woensdag 20 maart 2024
 • Woensdag 29 mei 2024

Lighthousekids 2023-2024

 • Groep 5a: Malik
 • Groep 5b: Mayra
 • Groep 5c: Paulo
 • Groep 6a: Hamza
 • Groep 6b: Norah
 • Groep 6c: Bradley
 • Groep 7a: Naoufel
 • Groep 7b: Sara
 • Groep 8a: Gregory
 • Groep 8b: Sanae