De inzet van onze leerlingenraad 'Lighthouse kids' is bedoeld om leerlingen actief betrokken te maken bij de school. De naam 'Lighthouse kids' is geïnspireerd vanuit The Leader in Me. Leerlingen, hele groepen, worden op deze manier gehoord in de school. De leerlingen weten wat er speelt op school, organiseren activiteiten en kunnen hun talenten laten zien.

Onderwerpen

 • ​Organiseren activiteiten
 • Advies geven aan de school over regels, speelplaats, kwaliteitsvragenlijsten, etc..
 • Ideeënbus (hierin kunnen leerlingen ideeën achterlaten voor de leerlingenraad).

Samenstelling

 • Eén leerling uit iedere groep (5 t/m 8)
 • Medewerker Ouderbetrokkenheid

De leerlingenraad vergadert 6 keer per schooljaar. Na afloop van de vergadering zorgt de leerlingenraad er voor dat alles wat er besproken is, ook in de groepen terecht komt. Zo houden leerlingen elkaar op de hoogte en dit zorgt ervoor dat iedereen betrokken is.

Vergaderdata 2022-2023

 • Vrijdag 30 september 2022 
 • Vrijdag 11 november 2022 
 • Vrijdag 27 januari 2023 
 • Vrijdag 31 maart 2023 
 • Vrijdag 12 mei 2023 
 • Vrijdag 30 juni 2023

Lighthousekids 2022-2023

 • Groep 5a: Amélie
 • Groep 5b: Pim
 • Groep 5c: Joey
 • Groep 6a: Boris 
 • Groep 6b: Marit
 • Groep 7a: Chenoah
 • Groep 7b: Sanae
 • Groep 8a: Christa
 • Groep 8b: Bilal