Overige extra activiteiten

De onderstaande extra activiteiten organiseren wij vanuit de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage. Lees hier meer informatie over deze vrijwillige ouderbijdrage.

Schoolkamp groep 8

Groep 8 gaat op 4 dagen op schoolkamp in Esbeek. Deze dagen staan in het teken van het afscheid nemen van de basisschool. 

Driedaagse groep 7

Groep 7 heeft een driedaagse waarbij de sociale vorming centraal staat. De kinderen brengen een bezoek aan 'de Makerij' waarbij zij ervaren hoe leuk het is om zelf iets te creëren. Zij gaan op speurtocht in Diergaarde Blijdorp en doen allerlei (sportieve) groepsactiviteiten met elkaar. De vrijdagavond staat in het teken van gezellig met elkaar eten, een bonte avond en een nachtje logeren op school.

Musical

De leerlingen uit groep 2 voeren eind van het schooljaar een kleutermusical op in theater in de Lugt. De leerlingen uit groep 8 voeren eind van het schooljaar een eindmusical op in theater in de Lugt.

Schoolreis groep 1 t/m 7


Ieder schooljaar wordt er een schoolreis georganiseerd voor groep 1 t/m 7.
Groep 8 gaat op schoolkamp.