The Leader in Me

Sociale competentie

Binnen ons onderwijs besteden wij gedurende iedere schooldag aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij willen leerlingen vaardig maken in het probleemoplossend denken en ze hierbij eigenaarschap geven over hun eigen leerproces. Daarnaast willen wij de leerlingen leren zelf keuzes te maken. Om dit te bewerkstelligen werken wij vanuit de principes van 'The Leader in Me'. Om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst vinden wij het belangrijk dat zij 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen (life skills).

Wat is 'The Leader in Me'?

De Amerikaan Sean Covey heeft speciaal voor het basisonderwijs de werkwijze 'The Leader in Me' ontwikkeld. Deze werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en creëert (meer) betrokkenheid. In dit proces leren kinderen om medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed en effectief samen te werken. Dit zorgt er mede voor dat kinderen meer plezier hebben in het leren.

De zeven gewoonten

Het uitgangspunt van The Leader in Me is, dat je invloed op je eigen leven kunt vergroten door (zelf-)leiderschap te tonen, ook al is de wereld niet maakbaar. Het gaat erom leerlingen gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te (blijven) ontwikkelen. We gebruiken hiervoor de zeven gewoonten van Stephen Covey.Gewoonte 1: Wees pro-actief - maak je eigen keuzes

Hoewel we leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en keuzes. We moedigen hen aan om actief deel te nemen aan hun eigen leerproces en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen succes en welzijn. We willen hen laten begrijpen dat hun acties invloed hebben op henzelf en anderen, zowel binnen als buiten de schoolomgeving. 


Gewoonte 2: Begin met een einddoel voor ogen - Maak een plan
We helpen kinderen doelen te stellen en een visie te hebben voor wie ze willen worden en wat ze willen bereiken. We stimuleren hen om na te denken over hun persoonlijke waarden en ambities. Hiermee willen wij bereiken dat zij bewuste keuzes leren maken en een betekenisvolle bijdrage willen leveren aan de samenleving. Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst 
We willen kinderen leren prioriteiten te stellen en effectief tijdsmanagement toe te passen. We willen hen helpen te begrijpen dat het balanceren van verantwoordelijkheden en het maken van keuzes belangrijk is voor een gezonde levensstijl en persoonlijke groei. 


Gewoonte 4: Denk win-win - zoek naar voordeel voor iedereen 
We moedigen kinderen aan om samen te werken, empathie te tonen en respectvolle relaties op te bouwen. We leren hen dat conflicten normaal zijn, maar dat ze op een constructieve manier kunnen worden opgelost door rekening te houden met de behoeften van anderen. We willen hiermee een positieve en inclusieve schoolcultuur bereiken waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. 


Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden - luister voordat je praat
We willen kinderen helpen luistervaardigheden te ontwikkelen en zich in te leven in de gevoelens en perspectieven van anderen. We moedigen hen aan om open te staan voor verschillende ideeën en meningen. We bevorderen een respectvolle communicatie in de groep om empathie te versterken en begrip en tolerantie te bevorderen. Gewoonte 6: Synergie - samen is beter
We leren kinderen samen te werken en hun unieke talenten en perspectieven te waarderen. We moedigen hen aan om hun krachten te bundelen en gezamenlijke doelen na te streven. Hiermee stimuleren wij creatief denken en probleemoplossende vaardigheden en bevorderen wij het gevoel van een gemeenschap. 
Gewoonte 7: Houdt de zaag scherp - balans voelt het best
We benadrukken het belang van zelfzorg en persoonlijke groei bij kinderen. We moedigen hen aan om gezonde gewoonten te ontwikkelen, zowel fysiek als mentaal. We stimuleren levenslang leren en de ontwikkeling van hun talenten en interesses, zodat ze zichzelf voortdurend kunnen verbeteren en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 

Zelf-leiderschap

De 7 gewoonten van The Leader in Me, oorspronkelijk bedoeld voor volwassenen, zijn zeer effectief en toepasbaar voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen en/of zijn relaties met anderen wil versterken. De theorie achter de 7 gewoonten is zo simpel en krachtig dat het zich gemakkelijk laat vertalen naar 'zelf-leiderschap' bij kinderen.

Kortom: Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, voor je zelf, de ander en je als totaal mens te ontwikkelen.Wilt u meer lezen over 'The Leader in Me'? Dat kan in de Educatief special over The Leader In Me