leader-in-me - RKBS De Marinx

The Leader in Me!

Om kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst is het belangrijk dat zij 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen (life skills). Deze vaardigheden helpen kinderen regie te nemen in hun persoonlijke ontwikkeling. Op de Albert Schweitzerschool werken wij volgens de principes van 'The Leader in Me'.

Wat is The Leader in Me!

De Amerikaan Sean Covey heeft speciaal voor het basisonderwijs de werkwijze 'The Leader in Me' ontwikkeld. Deze werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en creëert (meer) betrokkenheid. In dit proces leren kinderen om medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed en effectief samen te werken. Dit zorgt er mede voor dat kinderen meer plezier hebben in het leren.

De zeven gewoonten

Het uitgangspunt van The Leader in Me is, dat je de invloed op je leven wel kunt vergroten door (zelf-)leiderschap te tonen, ook al is de wereld niet maakbaar. Het gaat erom kinderen die gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen. We gebruiken hiervoor de zeven gewoonten van Stephen Covey:

Gewoonte 1: Wees pro-actief - maak je eigen keuzes

 • Je leert bij ons op school je eigen keuzes maken
 • Je leert nadenken over je eigen gedrag en de gevolgen voor een ander
 • Je leert te handelen naar je eigen keuzes
 • Je leert de goede dingen te doen, zonder dat een ander dat vraagt, zelfs als niemand kijkt

Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen - maak een plan

 • We werken op school met groepsdoelen en leerlingdoelen
 • Wanneer je weet waar je aan gaat werken, gaat het werken ook gerichter
 • We maken een plan en doen dingen die ons verder helpen

Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst - eerst werken, dan spelen

 • We maken een planning en houden ons daaraan
 • We doen eerst de dingen die wij ons tot doel hebben gesteld
 • Eerst werken, dan spelen
 • We hebben een rol in de klas en die nemen we serieus

Gewoonte 4: Denk win-win - zoek naar voordeel voor iedereen

 • We lossen conflicten op zodat het voor iedereen een goede oplossing is
 • We werken samen bij ons op school
 • We doen stortingen op elkaars emotionele bankrekening (complimenten)

Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden - luister voordat je praat

 • Luister naar een ander om de dingen ook vanuit een andere kant te kunnen bekijken
 • We onderbreken een ander dus niet meteen met onze eigen ideeën
 • We vragen door als we het niet begrijpen, we willen het snappen
 • We durven onze eigen mening te geven
 • We leren ruzies op te lossen

Gewoonte 6: Synergie - samen is beter

 • We waarderen verschillen, zo kunnen we van elkaar leren
 • We leren samenwerken in kleine en in grote groepen
 • Samen gaat het vaak beter, je kunt van elkaars talenten gebruik maken
 • Samen weet je meer en kun je meer, je kunt elkaar met je talenten versterken

Gewoonte 7: Houdt de zaag scherp - balans voelt het best

 • Zorg goed voor jezelf, balans voelt het best
 • Zorg goed voor je lichaam door gezond te eten, genoeg te bewegen en genoeg te slapen
 • Doe dingen die je blij maken

The Leader in Me - Basisschool LEEF in Hoef en Haag ​Zelf-leiderschap

De 7 gewoonten van The Leader in Me, oorspronkelijk bedoeld voor volwassenen, zijn zeer effectief en toepasbaar voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen en/of zijn relaties met anderen wil versterken. De theorie achter de 7 gewoonten is zo simpel en krachtig dat het zich gemakkelijk laat vertalen naar 'zelf-leiderschap' bij kinderen.

De 7 gewoonten helpen de kinderen om:

 • op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie: zelfverantwoordelijkheid en beslissingen nemen,
 • tijd zinvol te besteden,
 • bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden,
 • de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken,
 • plezier te hebben in het leren.

Kortom: Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, voor je zelf, de ander en je als totaal mens te ontwikkelen.

Wilt u meer lezen over The Leader in Me? Dan kan dat in de educatief special: Educatief special The Leader In Me.pdf


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT