Aanmelden voor onze BSO


Komend schooljaar zetten wij in samenwerking met KindeRdam de eerste stap om ons door te ontwikkelen naar een Integraal Kind Centrum (IKC). Op maandag 9 januari 2023 zal KindeRdam de buitenschoolse opvang (BSO) bij ons op school zijn deuren openen.

We krijgen regelmatig vragen over hoe ouders kinderen kunnen aanmelden voor onze interne BSO. Vanaf dit moment kunt u zich alvast opgeven en hiermee een vooraanmelding doen. U wordt dan op de wachtlijst geplaatst. U wordt dan, op volgorde van aanmelding, benadert door het plaatsingsbureau.

Indien u uw kind(eren) wilt aanmelden voor de BSO van KindeRdam op de Albert Schweitzer, dan kunt u dit doen via deze link