De inzet van onze leerlingenraad 'Lighthouse kids' is bedoeld om leerlingen actief betrokken te maken bij de school. De naam 'Lighthouse kids' is geïnspireerd vanuit The Leader in Me. Leerlingen, hele groepen, worden op deze manier gehoord in de school. De leerlingen weten wat er speelt op school, organiseren activiteiten en kunnen hun talenten laten zien.

Onderwerpen Leerlingenraad

 • Organiseren activiteiten
 • Advies geven aan de school over regels, speelplaats, kwaliteitsvragenlijsten, etc...
 • Ideeënbus (hierin kunnen leerlingen ideeën achterlaten voor de leerlingenraad)

Samenstelling Leerlingenraad

 • Eén leerling uit iedere groep (groep 5 t/m 8)
 • Adjunct-directeur en Medewerker Ouderbetrokkenheid

De leerlingenraad vergadert 5 keer per schooljaar. Na afloop van de vergadering zorgt de leerlingenraad er voor dat alles wat er besproken is, ook in de groepen terecht komt. Zo houden leerlingen elkaar op de hoogte en dit zorgt ervoor dat iedereen betrokken is.

Vergaderdata 2021-2022

 • Vrijdag 24 september 2021, 14.00-15.00 uur
 • Vrijdag 12 november 2021, 14.00-15.00 uur
 • Vrijdag 28 januari 2022, 14.00-15.00 uur
 • Vrijdag 18 maart 2022, 14.00-15.00 uur
 • Vrijdag 13 mei 2022, 14.00-15.00 uur

Lighthousekids 2021-2022

 • Groep 5a: Boris
 • Groep 5b: Marit
 • Groep 6a: Chenoah
 • Groep 6b: Sanae
 • Groep 7a: Christa
 • Groep 7b: Bilal
 • Groep 8a: Madelief
 • Groep 8b: Aasiya
 • Groep 8c: Yara

 

 

 

 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT