Overige (educatieve) activiteiten

Ons onderwijs neemt deel aan diverse (educatieve) activiteiten. Hieronder vindt u een aantal van deze activiteiten:

Leesmotivatie

Wij vinden het belangrijk het enthousiasme voor het lezen te bevorderen. Daartoe organiseren we in de loop van het schooljaar activiteiten. Dat gebeurt binnen de groep: de leerkracht leest regelmatig voor of kinderen hebben een 'boekenbeurt' waarin zij vertellen waarom een bepaald boek de moeite waard is om te lezen. Het gebeurt ook door de hele school heen: bijvoorbeeld aandacht voor de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen. Wij hebben een rijk assortiment boeken voor het zogenaamde 'vrij lezen'. Onze eigen leesboeken vullen we aan met leenboeken vanuit de openbare bibliotheek via het project  'De bibliotheek op school'.

Natuurstad

Groep 1 t/m 8 neemt deel aan een les of activiteit georganiseerd door Natuurstad op de Wilgenhof.

Schooljaar 2022-2023
Groep 1-2  Alles voor een Pannenkoek 
Groep 3 In de Sloot 
Groep 4  Beschuit met muisjes 
Groep 5  Paddenstoelen 
Groep 6  Schooltuinieren 
Groep 7 Schooltuinieren 
Groep 8 Veldwerk Expeditie Berg- en Broekpark

Cultuurtraject

De SKVR organiseert voor elke groep een aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Het aanbod is zo opgebouwd, dat een kind in de loop van de basisschool met verschillende kunstvormen in aanraking komt. Onze groepen 1 t/m 8 nemen deel aan het Cultuurtraject.Schooljaar 2022-2023

Groep 1-2  - Voorstelling 'Alberts boom' op het Kindcentrum
 - Voorstelling  'Hoehaa!' in theater in de Lugt
Groep 3 en 4  - Les 'Swingend slagwerk' op het Kindcentrum
 - Voorstelling 'Behoorlijk boos' in theater in de Lugt
Groep 5 en 6   - Voorstelling 'Ali en Nino' in theater in de Lugt
 - Voorstelling 'Juffenballet' in theater Zuidplein  
Groep 7 en 8  - 'Ontwerp jouw schip van de toekomst!' in
    Maritiem museum Rotterdam  
 - Voorstelling 'Raps 'n Taps' in theater Zuidplein

Wereldhavendagen Rotterdam


Onze groepen 8 nemen deel aan activiteiten tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. Zij bezoeken o.a. een museum.

Rijksmuseum

Onze groepen 8 brengen een bezoek aan het Rijksmuseum. De kinderen leren tijdens een actieve rondleiding over het tijdvak 'regenten en vorsten'. Tijdens deze actieve rondleiding worden alle zintuigen van de kinderen aangesproken. De kinderen proeven specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van Rembrandt, voelen hoe zacht de jurk van Het melkmeisje was en ontdekken de geluiden van de Nachtwacht. 

Verkeersexamen

In groep 7 wordt het landelijk theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen. De kinderen krijgen bij een voldoende resultaat een officieel diploma.

Koningsspelen

Ons Kindcentrum doet ieder schooljaar mee aan de Koningsspelen.

Schoolkamp groep 8

Groep 8 gaat op 4 dagen op schoolkamp in Esbeek. Deze dagen staan in het teken van het afscheid nemen van de basisschool.

Tweedaagse groep 7

Groep 7 heeft een tweedaagse waarbij de sociale vorming centraal staat. Deze dagen doen zij op het Kindcentrum diverse groepsactiviteiten en gaan zij met elkaar naar het Plaswijckpark. De vrijdagavond staat in het teken van gezellig met elkaar eten, een bonte avond en een nachtje logeren op het Kindcentrum. Musical

De kinderen uit zowel groep 2 als groep 8 voeren aan het einde van het schooljaar een musical op. De musical van groep 2 vindt plaats in de grote hal op onze locatie Jan Steenstraat. De musical van groep 8 wordt opgevoerd in theater 'In de Lugt'.
Beide musicals zijn uitsluitend toegankelijk voor genodigden.

Schoolreis


Om het schooljaar wordt er een schoolreis georganiseerd voor groep 1 t/m 8.
In schooljaar 2022-2023 zal er tijdens de opening van onze nieuwbouw een schoolreis op school georganiseerd worden.