Lekker Fit!

Onze school is een Flexfit! school. Dit houdt in dat op onze school extra wordt ingezet op een gezonde, actieve leefstijl. Bij ons krijgen alle kinderen op school twee keer per week bewegingsonderwijs (hier valt zwemmen ook onder). Sport en onderwijs versterken elkaar. Vaker bewegen maakt kinderen niet alleen fitter, het draagt ook bij aan betere leerprestaties. 

Pijlers van Lekker Fit! bij ons op school

  • Een leerlingvolgsysteem voor het bewegingsonderwijs
  • Water drinken
  • MRT (Motorisch Remedial Teaching)
  • Lekker Fit! week
  • Fittest
  • Lekker Fit! Leefstijlcoach

Leerlingvolgsysteem

Voor het leerlingvolgsysteem is het noodzakelijk dat de kinderen deelnemen aan de verschillende meet- en testmomenten. Wij verwachten van alle kinderen dat zij hieraan meedoen. Aan de ouders wordt bij inschrijving van hun kind hiervoor toestemming gevraagd. 

Water drinken

In groep 3 krijgen alle kinderen een bidon voor in de klas. Deze wordt gevuld met water. Het is de bedoeling dat de kinderen per dag twee waterdrinkmomenten hebben. We hopen dat kinderen hierdoor vaker water gaan drinken en minder drankjes waar veel suiker in zit. Motorisch Remedial Teaching (MRT)

Bij de kinderen uit groep 1-2 wordt een motorische screening afgenomen. Bij zorgelijke signalen op het gebied van de motorische ontwikkeling worden de ouders op de hoogte gebracht. Er kan geadviseerd worden om uw kind door te verwijzen naar een fysiotherapeut of kan meedoen aan de MRT-les. MRT staat voor Motorisch Remedial Teaching. Dit houdt in dat uw kind, 10 weken lang tijdens schooltijd, met een klein groepje kinderen (ongeveer 8 kinderen) extra bewegingsonderwijs krijgt van een vakleerkracht die zich gespecialiseerd heeft in MRT. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van het evenwicht, kracht en coördinatie. Uw kind krijgt dan ook elke week een oefening mee naar huis om te oefenen.    

Lekker Fit! week

Eén week per schooljaar is er een Lekker Fit! week. In deze week besteden wij extra aandacht aan een gezonde leefstijl. Er worden bijvoorbeeld allerlei clinics voor de kinderen georganiseerd (bijvoorbeeld: boksen, voetbal, tennis, etc...) en de leefstijlcoach geeft les over gezonde voeding. 
Sportmiddagen, sporttoernooien en Finals Ahoy

De sportmiddagen en sporttoernooien zijn onderdeel van het programma Bewegingsonderwijs. Alle groepen hebben één keer per jaar een sportmiddag. Groep 5 t/m 8 gaat naar de Finals in Ahoy.  

Fittest

Aan het begin van het schooljaar wordt er bij alle kinderen vanaf groep 3 (mits de ouders hier toestemming voor hebben gegeven) een fittest afgenomen. De kinderen worden gemeten en gewogen door een leefstijlocach en er wordt een conditietest afgenomen door de vakdocent. Als ouder ontvangt u hiervan de resultaten. Met deze gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Mocht uw kind een te hoge BMI (verhouding tussen lengte en gewicht) voor zijn/haar leeftijd hebben, dan krijgt u een begeleidende brief en kunt u met uw kind bij de leefstijlcoach op gesprek komen voor adviezen over beweging en voeding. Wij raden dit ten zeerste aan. Ook als uw kind niet een te hoog BMI heeft, kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken.

Lekker Fit! Leefstijlcoach

Op onze school werken wij samen met een leefstijlcoach. Het werk van de leefstijlcoach varieert van informeren van groepen ouders en klassen tot individuele consulten met kinderen en hun ouders. In samenwerking met de schoolverpleegkundige, de leerkrachten en intern begeleider wordt gekeken welke kinderen en ouders bij hen terecht kunnen. Ook worden de meetgegevens van de jaarlijkse Fittest gebruikt. Kinderen die onder of boven het gemiddelde zitten, worden door de school uitgenodigd voor een gesprek met de leefstijlcoach. De leefstijlcoach bekijkt dan samen met u of er verbeterpunten zijn zocat uw kind op een gezonde manier weer helemaal fit wordt! Er wordt bekeken wat er mogelijk kan veranderen en wordt er een plan opgesteld. De algehele levensstijl van uw kind wordt bekeken. Het kan zo zijn dat uw kind bijvoorbeeld moeite heeft met concentratie in de klas. Dan wordt er samen met u bekeken of de leefstijlcoach daar wat in kan betekenen. Kortom, met alle vragen rondom voeding, gezondheid en levensstijl, bent u welkom bij de leefstijlcoach. 

Spelinstuif

Twee keer per schooljaar organiseren de vakdocenten bewegingsonderwijs na schooltijd een spelinstuif in het naast de school gelegen Sidelingepark. Ouders kunnen samen met hun kind(eren) bezig zijn met sportieve activiteiten.