Organisaties

Binnen ons kindcentrum werken we met drie organisaties, te weten:

  1. Albert Schweitzerschool (onderwijs)
  2. Peuter&Co (ukkiegroep en peuterschool)
  3. KindeRdam (buitenschoolse opvang)

Deze organisaties werken met elkaar samen en vormen samen het kindcentrum.

 

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal, het onderwijs en/of de BSO?

Kies dan hierboven de juiste optie voor meer informatie.