rvko

De oudercommissie

De oudercommissie is de groep mensen die ter ondersteuning van het team de organisatie van tal van activiteiten zoals feesten, sportdagen e.d. coördineert. Uit elke groep zit één ouder in de oudercommissie. Deze ouders worden door het team gevraagd. De oudercommissie vergadert ongeveer zesmaal per jaar. In de vergaderingen worden de taken verdeeld, zodat er bij elke activiteit een ouder uit de oudercommissie deelneemt die de activiteiten van de ouders kan coördineren.
Een andere taak van de oudercommissie is het doorgeven naar team en directie van wat er onder ouders leeft.
Inhoudelijke of beleidszaken van de school komen in de oudercommissievergaderingen niet aan de orde, want dat gebeurt in de M.R.

 

 

   

 

© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK