rvko

Groep 1/2

Tijdens de kleuterperiode krijgen de kinderen de gelegenheid zichzelf spelenderwijs op eigen wijze te ontwikkelen. Daarbij onderscheiden we een aantal belangrijke gebieden: sociaal-emotioneel, motorisch, taal/denken en creatief. Wij volgen de ontwikkeling van kleuters vooral d.m.v. observaties. De groepsleerkrachten vullen drie keer per jaar over elk kind een observatielijst in. Op deze lijst is de ontwikkeling van het kind te volgen. De ontwikkeling van het kind wordt ook vergeleken met leeftijdsgenoten: waar staat een gemidddeld kind van deze leeftijd.
Links naar waar een gemiddeld kind op de verschillende gebieden staat: klik hier voor eind groep 1 en hier voor eind groep 2.
Een gemiddeld kind: zeker bij jonge kinderen, waar de ontwikkeling zo hard gaat, en vaak met sprongen, bekijken we dit altijd relatief.

Groep 3

Groep 3 en 4

  • Zwemmen: over de doelen van de zwemles en de eisen voor de verschillende diploma's.
  • Voor wereldoriëntatie werken we vanaf schooljaar 2018-2019 met de methode Topondernemers.
 

 

 

   

Groep 4 t/m 8

Leerstofoverzichten:

                                                                                                                                                                             

© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK