rvko

Historie

De Albert Schweitzerschool is op 27 april 1967 officieel geopend. De school was een samenvoeging van de Petrusschool, een jongensschool, en de Maria Goretti, een meisjesschool.
De Albert Schweitzerschool is begonnen als lagere school. In wat wij nu het Maangebouw noemen zat een kleuterschool, de Springplank. In 1985, bij de invoering van het basisonderwijs, zijn deze beide scholen samengegaan. In het Stergebouw zat een MULO.
 

 

  In 1967 is de school begonnen met als directeur de heer Odijk.
© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK