rvko

Algemene informatie over de school

De Albert Schweitzerschool is een katholieke basisschool midden in Overschie. De school maakt deel uit van de RVKO: de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, waaronder meer dan 60 basisscholen en een aantal scholen voor speciaal basisonderwijs vallen.

Op 1 oktober 2018 had de school 608 kinderen.
Begin dit schooljaar zijn wij met 25 groepen gestart. De groepsgrootte loopt ongeveer uiteen van 22 tot 31 leerlingen. De kleutergroepen starten het schooljaar met ongeveer 23 kinderen. Daar komen in de loop van het schooljaar steeds de kinderen bij die vier jaar worden. Worden de kleutergroepen te groot, dan starten we in de tweede helft van het jaar een zogenaamde instroomgroep voor de kinderen die vanaf dat moment vier jaar worden. 
De hoofdlocatie is verdeeld over drie gebouwen, gelegen rond een zeer ruim, aantrekkelijk speelplein met veel groen eromheen. In de dependance aan de Pieter van Aschstraat kunt u de groepen 5 en 6 terugvinden.  De gymzaal staat direct aan het schoolplein van de hoofdlocatie. Daarbij maken wij gebruik van de gymzaal aan de Pieter Postlaan.
 

     
 

Het onderwijs: aandacht voor de brede ontwikkeling

Wij werken vanuit een regulier, klassikaal onderwijsconcept. Binnen dat klassikale onderwijs wordt gedifferentieerd en wekelijks aandacht besteed aan de brede ontwikkeling van het kind: een focus op bewegingsonderwijs, muziek en techniek.

Onze slogan is: 'De Albert Schweitzerschool, waar jij en ik samen groeien'
We willen een waardevolle rol te spelen in de totale ontwikkeling van uw kinderen / onze leerlingen naar volwaardig deelnemers van onze maatschappij. Uitgangspunt is dat wij het unieke van elk mens accepteren en werken op basis van gelijkwaardigheid. Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten, kinderen en ouders respect en begrip voor elkaar tonen en uitgaan van het goede en het positieve in elk mens. Meer hierover op de pagina Onderwijsvisie en in de schoolgids.

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag           08:30 uur tot 15:00 uur
Woensdag                                                              08:30 uur tot 12:30 uur

Op sommige dagen wordt wel eens van de vaste schooltijden afgeweken. Deze data staan vermeld in de jaarlijkse kalender.
Daarnaast is er een enkele maal voor een bepaalde groep een buitenschoolse activiteit, waarvan de tijden niet helemaal overeenkomen met onze schooltijden. U krijgt hiervan zo nodig apart bericht.
De leerlingen hebben een continurooster. Dit wil zeggen dat zij tussen de middag niet naar huis gaan en met hun groepsleerkracht de (zelf meegenomen) lunch nuttigen

© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK