rvko
ONZE GROEPEN | 7 b

Lezen 

Op deze website bestellen de kinderen hun bibliotheekboeken. Inloggegevens hebben zij gehad van de eigen leerkracht.

 

Leerlijnen groep 7

 

De doelstellingen voor spelling van groep 7 vindt u hier.

Door op onderstaande links te klikken, zie je alle uitlegkaarten die we in groep 7 per blok gebruiken voor de verschillende moeilijkheden van spelling. Op deze kaarten staan naast de voorbeeldwoorden ook de uitleg van het spellingprobleem en de redeneerwijze (de spellingstrategie) die gebruikt kan worden om te snappen hoe het woord geschreven moet worden
Bij het oefenen is het belangrijk niet alleen de woorden van de week te leren, maar juist op zoek te gaan naar soortgelijke woorden, waardoor de regels ook verder toegepast worden.
Voor een verdere uitleg over de verschillende spellingstrategieën kunt u hier terecht.

Wilt u thuis oefenen? Klik dan hier voor een handige uitleg.

Blok 1:


R11: woorden met meer klankgroepen
R19: lange woorden: overzicht
W1: woorden met ei
W2: woorden met ij
WW9: persoonsvormen tt: overzicht 

Blok 2:

K27: vaste stukjes: ~aar, ~aard, ~er, ~erik, ~eur, ~ier en ~ist
W3: woorden met ou
W4: woorden met au
WW10: persoonsvormen herkennen
WW11: Persoonsvormen van onregelmatige werkwoorden

Blok 3:

K28: Woorden mer /zj/ =g
K29: vaste stukjes: ~isch(e)
R17: bijvoeglijke naamwoorden
W10: woorden met /ie/ = i (categorie wordt 2x aangeboden dit blok)

Blok 4:

W13: woorden met th
W18: woorden met y
WW12: verleden tijd regelmatige werkwoorden ~de(n) of ~te(n)
WW13: verleden tijd regelmatige werkwoorden: 't kofschip
WW14: Verleden tijd regelmatige werkwoorden op ~ven en ~zen

Blok 5:

K30: woorden met ct
K31: vaste stukjes : on~, ont~, ~loos
R1: verkleinwoorden
W11: woorden met /s/ = c
W12: woorden met /k/ = c

Blok 6:

R21: stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden
W9: woorden met ch
W19: woorden met wr~
WW15: verleden tijd regelmatige werkwoorden op ~ten
WW16: verleden tijd regelmatige werkwoorden op ~den

Blok 7:

R22: woorden met een trema
R23: woorden met een onbeklemtoonde i
R24: samenstellingen met tussen -s
W20: woorden met /j/ = i
W21: woorden met /sj/ = ch

Blok 8

W17: woorden die hetzelfde klinken
W22: struikelblokken
WW17: deelwoordvorm
WW18: werkwoorden met be~, ge~, her~, ont~, ver~
WW19: van deelwoorden afgeleide bijvoeglijke naamwoorden

© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK