rvko
ONZE GROEPEN | 5 a

Leerlijnen groep 5


Sites met leuke en geschikte oefeningen

Regelmatig vragen ouders ons om sites waar we geschikte oefeningen kunnen vinden. Hieronder een paar links. Dit zijn algemene sites, dus het kan gebeuren dat uw kind zegt, dat er iets geoefend wordt wat hij/zij nog niet gehad heeft op school, of dat wij het heel anders doen. Dan is het natuurlijk beter om een andere oefening te kiezen. In de documenten met leerlijnen vindt u, waar we mee bezig zijn in groep 5. Wilt u weten waarin uw kind gebaat zou zijn met wat extra oefening, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij de leerkracht.

Meester Frank Als u naar beneden scrollt, vindt u oefeningen bij onze spellingsmethode. Voor rekenen gebruikt hij een andere methode dan de onze, dus de uitleg is niet altijd bruikbaar. De sommetjes natuurlijk wel!

Meester Michael

Rekenweb: allerlei rekenspelletjes op verschillende niveaus

Oefenen van verschillende rekenvaardigheden

Davindi: een site die helpt met het vinden van informatie. De informatie die vanuit Davindi bereikt wordt, is speciaal voor kinderen. Dit in tegenstelling tot wat er in bijv. Google geboden wordt: wat daar te voorschijn komt, is vaak voor een kind niet te begrijpen.


Spelling

De doelstellingen voor spelling van groep 5 vindt u hier.

Door op onderstaande links te klikken, zie je alle uitlegkaarten die we in groep 5 per blok gebruiken voor de verschillende moeilijkheden van spelling. Op deze kaarten staan naast de voorbeeldwoorden ook de uitleg van het spellingprobleem en de redeneerwijze (de spellingstrategie) die gebruikt kan worden om te snappen hoe het woord geschreven moet worden
Bij het oefenen is het belangrijk niet alleen de woorden van de week te leren, maar juist op zoek te gaan naar soortgelijke woorden, waardoor de regels ook verder toegepast worden.
Voor een verdere uitleg over de verschillende spellingstrategieën kunt u hier terecht.
Wilt u thuis oefenen met uw kind? Klik dan hier voor een handige uitleg.

Blok 1:
K7: woorden op ~en, ~er, ~el, ~e
R5: klankgroep op ~a, ~e, ~o, ~u
R8: woorden met twee klankgroepen (We spreken niet over lettergrepen, maar over klankgroepen.)
W1a: woorden met ei
W2a: woorden met ij
 
Blok 2:
K16: woorden met ng en nk
R9: woorden met een dubbele medeklinker (categorie wordt 2x aangeboden dit blok)
W3a: woorden met ou
W4a: woorden met au
 
Blok 3:
K17: woorden met eeuw, ieuw, uw
R10: woorden met tweetekenklanken
R11: woorden met meer klankgroepen
W5a: woorden met f~
W6a: woorden met v~
 
Blok 4:
R2: samenstellingen
R12: klankgroepen met een stomme e
R13: woorden op ~ven en ~zen
W7a: woorden met s~
W8a: woorden met z~
 
Blok 5:
R1: verkleinwoorden
R11: woorden met meer klankgroepen
R14: hoofdletters
W10: woorden met /ie/ = i (categorie wordt 2x aangeboden dit blok)
 
Blok 6:
K18: woorden op ~ig(e)
K19: woorden op ~lijk(e)
R11: woorden met meer klankgroepen
W11a: woorden met /s/ = c
W12a: woorden met /k/ = c
 
Blok 7:
K20: woorden op ~eeuwen, ~ieuwen, ~uwen
R11: woorden met meer klankgroepen
R15: woorden op ~eren, ~euren, ~oren
W1b: woorden met ei
W2b: woorden met ij
 
Blok 8:
K21: woorden met kleefletters
R11: woorden met meer klankgroepen
R16: woorden met ie
W5b: woorden met f~
W7b: woorden met s~

© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK