rvko
ONZE GROEPEN | 1/2 c

Spelend leren: spel staat centraal!

Wij willen als school tegemoetkomen aan de ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind. Bewegings- en experimenteerdrang vragen om een omgeving waarin het spel centraal staat. Spelen is de meest natuurlijke bezigheid van jonge kinderen en van spelen leren ze op de meest efficiënte wijze; ze leren over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen.

In onze kleutergroepen wordt per periode van +/- 6 weken gewerkt aan een thema. In de eerste week zullen kinderen geënthousiasmeerd worden middels startactiviteiten waarin een probleemstelling wordt neergelegd. Met de gehele groep wordt bedacht wat zij al over het thema weten, wat ze willen leren, hoe zij dit gaan leren en wat zij ervoor nodig hebben. Van hieruit worden de tussendoelen verwerkt in de diverse hoeken die ook in hogere groepen steeds meer terugkomen in de school. Spelenderwijs maken kinderen in groep 1-2 de doelen eigen en worden zij intrinsiek gemotiveerd door mee te denken in het onderwijsprogramma. Binnen dit onderwijsprogramma is dan ook ruimte voor de eigenheid van iedere leerling.

Voorbeelden van thema’s die aan bod kunnen komen zijn: Muziek, Ik, Smakelijk eten, Feest in het kabouterbos, Winterwonderland, Wat komt er uit het ei, Ik ben een kunstenaar, etc.

© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK