rvko
ONZE GROEPEN | 1/2 a

Tijdens de kleuterperiode krijgen de kinderen de gelegenheid zichzelf spelenderwijs op eigen wijze te ontwikkelen. Daarbij onderscheiden we een aantal belangrijke gebieden: sociaal-emotioneel, motorisch, taal/denken en creatief. Er wordt vaak met thema's gewerkt. Dit past bij het denken van de kleuter. Binnen de thema's worden de voor kleuters benodigde kennis en vaardigheden aangeboden. Wij werken hiervoor op het gebied van taal en rekenen aan de tussendoelen zoals die tegenwoordig gehanteerd worden.

 

Zeker in het begin van de kleuterperiode wordt de nadruk sterk gelegd op de sociaal-emotionele ontwikkeling en gewoontevorming.

Wij volgen de ontwikkeling van kleuters vooral d.m.v. observaties. De groepsleerkrachten vullen drie keer per jaar over elk kind een observatielijst in. Op deze lijst is de ontwikkeling van het kind te volgen. We zien hoe het kind zichzelf ontwikkelt en we vergelijken het kind met leeftijdsgenoten. Om u een beeld te geven: dit is wat ongeveer aan het eind van groep 1 verwacht wordt, en dit wat aan het eind van groep 2 verwacht wordt.

 
© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK