rvko

Lespakket 

Per schooljaar worden er twee werkboekjes vanuit Lekker Fit! behandeld in de klas. Hier wordt een week aan het begin van het schooljaar voor gekozen en het tweede boekje wordt tijdens de Lekker Fit! week gedaan. De kinderen krijgen het boekje uiteindelijk ook mee naar huis. 

Voeding en gezonde keuzes: 

Water drinken 

Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen een bidon in de klas. Deze wordt gevuld met water. De bidon blijft op school en wordt ook regelmatig in de vaatwasser gezet. Het is de bedoeling dat de kinderen per dag twee waterdrinkmomenten hebben. We hopen dat kinderen hierdoor vaker water gaan drinken en minder drankjes waar veel suiker in zit. 

Traktaties 

Jarig? Bij een feestje hoort wat lekkers en de meeste kinderen trakteren daarom op school. Daar sluit de richtlijn van Lekker Fit! trakteren bij aan. Lekker Fit! trakteren is simpel en bestaat uit de volgende slogan: 
Één is genoeg en klein is oké!  De traktatie is klein en bevat daardoor weinig calorieën. De kinderen krijgen minder vet, suiker en zout binnen. Daarnaast leren kinderen en ouders om te gaan met een kleine hoeveelheid lekkers, op school en thuis. Zo vieren we wél feest met wat lekkers én blijft iedereen Lekker Fit! 

Voorbeelden van traktaties kunt u onder andere vinden op de volgende site:  www.rotterdamlekkerfit.nl 

    

10-uurtje 

Graag zien we groente en/of fruit als 10uurtje: een mandarijntje, druiven, tomaatjes, stukjes komkommer…. Koeken met chocolade en snoepjes zijn verboden, net als koolzuurhoudende dranken. 

Lekker Fit! week 

Eén week per schooljaar is er een Lekker Fit! week. Deze week wordt ingepland door de Lekker Fit! organisatie. In deze week zijn er allerlei clinics voor de kinderen. Ook is dan het Lentefeest voor de kleuters en de groepen 3 en zijn de sportdagen voor de groepen 4 t/m 6 en de groepen 7/8. Er wordt deze week weer extra nadruk gelegd op een gezonde leefstijl. Het tweede boekje van Lekker Fit! wordt ook gedaan door de kinderen in de klas. 

Fittest: 

Aan het begin van het schooljaar wordt er bij alle kinderen (mits de ouders hier toestemming voor hebben gegeven) een fittest afgenomen. De kinderen worden gemeten en gewogen door een schooldiëtiste (zie volgende pagina) en er wordt een conditietest afgenomen door de vakleerkracht. De resultaten hiervan ontvangt u als ouder. Met deze gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Mocht uw kind een te hoge BMI (verhouding tussen lengte en gewicht) voor zijn/haar leeftijd hebben, krijgt u een begeleidende brief en kunt u met uw zoon/dochter bij de diëtiste op gesprek komen voor adviezen over beweging en voeding. Wij raden dit ten zeerste aan. Ook als uw kind niet een te hoge BMI heeft, kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken.

© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK