rvko

Bewegingsonderwijs 

Lekker Fit! voor het Rotterdamse basisonderwijs is het omvangrijkste en langst lopende project van het gehele actieprogramma. In 2005 werd gestart met de basisschoolaanpak en in 2009 was de helft van de Rotterdamse basisscholen al Lekker Fit! Dit houdt in dat op deze scholen extra wordt ingezet op een gezonde, actieve leefstijl. Bij ons krijgen alle kinderen op school drie keer per week bewegingsonderwijs (hier valt zwemmen ook onder). 

Lekker Fit! basisonderwijs zet dus in op diverse thema’s, met als doel overgewicht onder de basisschoolleerlingen te stabiliseren en bewegingsarmoede tegen te gaan. Onderzoek door de gemeente Rotterdam toont aan dat Lekker Fit! basisonderwijs effectief is: het overgewicht onder basisschoolleerlingen op Lekker Fit! scholen is gedaald en leerlingen bewegen meer. 
Sport en onderwijs versterken elkaar. Vaker bewegen maakt kinderen niet alleen fitter, het draagt ook bij aan betere leerprestaties. 

Gymlessen Kleuters: 

De kleuters krijgen 3 tot 4 keer per week gymles in de gymzaal. De meeste lessen worden gegeven door een vakleerkracht. -De kleuters worden ook motorisch gescreend. Als leerlingen uitvallen worden ouders op de hoogte gebracht. Leerlingen kunnen worden doorverwezen naar fysiotherapie of ze kunnen meedoen met de MRT-les. MRT staat voor Motorische Remedial Teaching. Dit houdt in dat ze 10 weken lang, tijdens schooltijd, met een klein groepje kinderen (ongeveer 8 kinderen) gymles krijgen van een vakleerkracht. De nadruk ligt dan op het verbeteren van het evenwicht, kracht en coördinatie. De kinderen krijgen dan ook elke week een oefening mee naar huis om te oefenen. 

Bewegingslessen groepen 3 t/m 8: 

-de groepen 3 en 4 hebben 1 keer in de week zwemles, 1 keer een gymles van 45 minuten en om de week een gymles van een uur 
-de groepen 5 t/m 8 hebben 3 keer in de week een gymles 
-de lessen worden gegeven uit een methode 
-vanuit Lekker Fit worden er per schooljaar 10 leerlijnen afgesloten. De kinderen worden hier dan op beoordeeld. Twee keer per schooljaar gaat er een Lekker Fit! rapport mee met het gewone rapport dat uw kind krijgt. 
-naast de leerlijnen wordt er ook gekeken naar sociale componenten (werkhouding, sportiviteit, omgang met andere leerlingen en de luisterhouding). Dit wordt aan het rapport toegevoegd. 

Clinics: 

Vanuit Lekker Fit krijgen we af en toe een clinic (bijvoorbeeld boksen, voetbal, tennis etc) aangeboden. Deze clinics duren drie weken en worden gegeven door een externe leerkracht.

© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK