rvko
INSCHRIJVEN

Het aanmelden van nieuwe leerlingen

Op de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. Het is voor ons plezierig als kinde­ren ruim van tevoren worden aan­gemeld. Om informatie te krijgen of om het kind aan te melden kunt u telefonisch een afspraak maken met één van de directieleden. In een ge­sprek geven wij u dan informatie over de school en we leiden u rond. Hier op de site vindt u geen inschrijfformulier. Dit doen we doelbewust: we stellen prijs op het persoonlijk contact met de ouders van onze (toekomstige) leerlingen. Heeft u al een kind op onze school? Dan kunt u op de administratie inschrijfformulieren krijgen.

Na aanmelding ontvangt u een aantal weken vóór de verjaardag van uw kind bericht in welke groep zij of hij geplaatst zal worden. U kunt bij de aanmel­ding een voorkeur uitspreken voor een groep waarin u uw kind graag geplaatst zou zien. Wij streven ernaar om bij de groepsindeling, waar moge­lijk, aan de wensen van ouders tegemoet te ko­men, maar wij kunnen u hier geen garantie op geven.

Vóór de vierde verjaardag mag uw kind een paar keer komen wennen in de groep waarin hij/zij geplaatst wordt. Afspraken hieromtrent kunt u zelf met de groepsleerkracht maken.

Er zijn wel eens ouders, die vragen of hun kind eerder dan de vierde verjaardag mag beginnen, bijv. omdat het kind de peuterspeelzaal ontgroeid is, of omdat alle vriendjes en vriendinnetjes naar de basisschool zijn gegaan. We kunnen hierin niet toestemmen, mede omdat deze leerlingen niet onder onze verzekering vallen.

© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK