Pietenochtend
Pietenschool. De kinderen leren allerlei nuttige vaardigheden, zoals klimmen, klauteren en pakjes in de schoorsteen werpen.

2013-2014
© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK