rvko
EXTRA VERLOF

Verlofregeling

Er wordt nogal eens gevraagd om extra vrije dagen. Daarvoor bestaat een wettelijke regeling. Ook wij zijn verplicht ons aan deze regels te houden. We worden hierin door de afdeling Leerplicht gecontroleerd. Wij vragen u dringend om bij het vaststellen van uw eigen vakantie rekening te houden met het vakantierooster zoals dit in de schoolkalender wordt gepubliceerd.

Voor vakantiedoeleinden mag in slechts één geval buiten de schoolvakanties vrij gegeven worden. Uitsluitend als door de aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet minstens twee weken tijdens de schoolvakantie met vakantie kan, mag er éénmaal per jaar voor ten hoogste 10 dagen vrij worden gegeven. Deze dagen mogen niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Dit vakantieverlof wordt slechts verleend na overlegging van een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat u verplicht bent uw vakantie op te nemen buiten de officiële schoolvakanties. Het is dus niet de bedoeling deze 10 dagen te zien als mogelijkheid om extra vakantie op te nemen. Men heeft geen recht op deze dagen. Zij zijn er alleen maar "voor het geval dat". Het extra verlof kan ook niet gebruikt worden om vakanties te verlengen.

Wel geeft de wet de mogelijkheid om bij zaken als huwelijk, overlijden, jubilea enz. extra verlof te krijgen. Voor meer informatie over wanneer wij u dit wel of juist niet mogen toekennen, kunt u terecht op de site van de gemeente Rotterdam. Ook wij moeten ons hierbij aan de wet- en regelgeving houden.

Wij verzoeken u zo vroeg mogelijk een schriftelijke verlofaanvraag bij de directie in te dienen. U krijgt schriftelijk antwoord. Formulieren voor het aanvragen van verlof zijn verkrijgbaar op de administratie, of u kunt het formulier via de link hieronder downloaden. U kunt het niet digitaal invullen, omdat er een handtekening op moet staan.

Formulier aanvraag extra verlof.

© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK