De vrijwillige ouderbijdrage - Bijles Bommelerwaard
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is bedoeld om activiteiten buiten de lesactiviteiten te kunnen organiseren voor de kinderen. De vrijwillige bijdrage maakt het mogelijk om o.a. het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de eieren met Pasen, toegang tot musea en het tweejaarlijkse schoolreisje te bekostigen. Voor de zo net genoemde extra activiteiten ontvangen wij geen (volledige) vergoeding vanuit het Ministerie of de Gemeente.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van 60.00
Voor kinderen die maar een deel van het jaar op school zitten, wordt een deel van het bedrag gevraagd. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de activiteiten die plaatsvinden in de periode van het jaar waar het om gaat.

Betaling

U zult aan het begin van het schooljaar een verzoek via WIS Collect ontvangen om de ouderbijdrage te betalen. Het bedrag dat staat vermeld, geldt voor het hele schooljaar. Wilt u liever contant betalen? Een betaalafspraak maken? Of lukt het u niet om deze bijdrage te betalen? Neem dan contact op met één van de directieleden, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT