Onderwijstijd

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. In de weekroosters van alle groepen is aangegeven hoe de leertijd per groep verdeeld is over de vak- en vormingsgebieden en over het schooljaar. In alle groepen krijgen de kinderen 27,5 uur per week les.

Vak- en vormingsgebieden

De Wet op Basisonderwijs schrijft voor welke vakgebieden moeten worden aangeboden. Hieraan zijn ook doelstellingen (kerndoelen) verbonden. Om deze doelen te bereiken maakt onze school gebruik van methoden (met boeken) en methodieken (zonder boeken). Al onze gebruikte methoden en methodieken bieden voldoende mogelijkheden tot differentiëren m.b.t. de instructie en de verwerking. Voor kinderen die meer herhaling en instructie nodig hebben en voor kinderen die meer uitdaging/verdieping nodig hebben. 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT