ONZE GROEPEN | 1/2 d

Binnen ons kleuteronderwijs werken wij met de methode Kleuterplein.

Kleuterplein werkt vanuit thema’s. Er zijn 16 thema’s per 2 jaar die wij naar eigen inzicht kunnen aanbieden. Thema’s die gedurende een schooljaar aan bod kunnen komen zijn:

Vakantie Post
Thuis Kunst 
Het weer Water
Een heel jaar rond Bouwen
Familie Gezondheid
Sneeuw en ijs Winkel
Op de boerderij Dieren
Alles groeit Eten

Een thema duurt ongeveer 4 tot 6 weken. Voorafgaand aan een thema zult u via DigiDuif op de hoogte worden gebracht via de groepsleerkracht(en). Hierbij krijgt u een woordenlijst aangereikt zodat u weet welke woorden tijdens het thema aan bod zullen komen.

© 2012 ALBERTSCHWEITZERSCHOOL   |   DISCLAIMER   |   CONTACT   |   FACEBOOK